Hrabětice

www.hrabetice.cz

Časová linie
1417 – v některých zdrojích je uváděn rok 1414, první zmínka o obci Grafendorf v půdním dokumentu hrabství Hardegg
1464 – Grafendorf (Hrabětice) je zmiňován jako součást panství Grusbach (Hrušovany nad Jevišovkou)
1480 – Ludwik von Weitmühle se stává majitelem panství Grusbach spolu s obcí Grafendorf
1524 – Sebastien von Weitmühl prodál farnost Grafendorf za 1000 dukátu Johannu von Perstein
1560 – Vratislav von Perstein prodává majetek Johannovi Staršímu ze Žerotína
1561 – Grafendorf přebírá Berchthold z Lípy
1570 – ve vlastnictví Petra Czertoregského z Czertoregu
1588 – vlastníkem je znojemský radní Melchior z Hernspergu za 21 tisíc moravských zlatých
1620 – po bitvě na Bílé hoře rod Czertoregský přichází o panství Hrušovany
1623 – obec získává rada Seyfried Christoph von Breuner
1668 – Michael Adolf Graf von Althann získává obec od hraběte Seyfrieda Christoph von Breuner
1698 – vybudována kaple na počest sv. Antonína z Padovy, patrona ztracených věcí
1760 – zmínka o rekonstrukci soch šesti františkánských světců (zdrojový text těžké přečíst)
1784 – dochází k významnému rozšíření kaple přispěním hraběnky Anny Kammel z Hardeggu, v té době se také začíná vést i matrika obce
1794 – výstavba školy hrušovanskou vrchností
1859 – první zmínka o plánu výstavby kostela sv Antonína Paduánského na místě kaple
1864 – postaven Kostel sv Antonína Paduánského
1881 – stavba nové školní budovy na místě dnešní školy
1931 – byla započata elektrifikace obce
1939 – během druhé sv. války spojení obcí Hrabětice a Šanov, Schongrafenau
1945 – v průběhu 2.sv. války 58 místních občanů padlo a 24 pohřešováno
1946 – 20.5. odsun Němců, 340 rodin se usídluje v Německu, 40 rodin v Rakousku, 2 rodiny v Kanadě
1996 – plynofikace ústředního topení místní ZŠ
2007 – dokončení prací na kanalizaci


doplnit:
plynofikace obce, kdy začalo budování kanalizace, veřejné osvětlení
události roku 1598, 1789, 1805, 1809, 1831, 1851, 1948, 1968, 1989, 2010

Nikdo zatím nepřidal komentář.

No trackbacks yet.

Zanechat komentář